Hoạt Động
Article Image

Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đã được triển khai với các hình thức phong phú và đa dạng.