Hoạt Động
Article Image

Đào tạo quản lý chất lượng bệnh viện

Nhằm mục đích cập nhật kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cải tiến chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức khóa đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện cho 155 học viên là cán bộ lãnh đạo, trưởng phó các khoa/phòng, điều dưỡng trưởng và các thành viên trong mạng lưới quản lý chất...

Article Image

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn “Quản lý chất lượng bệnh viện”

Nhằm mục đích cập nhật kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện, trong 3 ngày từ 03/6 - 05/6/2016, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý chất lượng bệnh viện” cho hơn 180 học viên là cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh.