Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đã được triển khai với các hình thức phong phú và đa dạng.

Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 

Trong thời gian qua, công tác giáo dục đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về hình thức tổ chức thực hiện, luôn gắn với triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, từng sự kiện, phù hợp với ĐVTN và hoạt động của Bệnh viện. Phương thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng.

IMG_1447.JPG

(Đồng chí Đỗ Văn Lược, Phó Trưởng ban Tuyên giáoTỉnh ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương Đảng Khóa XII)

Không chỉ tổ chức các đợt học tập, quán triệt mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Đoàn các cấp triển khai ở từng việc làm cụ thể. Thông qua học tập, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tự đề ra được nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật...Bệnh viện đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, có bản lĩnh vững vàng, tri thức phong phú, có khát vọng sáng tạo và có lối sống đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

IMG_9965.JPG

(Đoàn thanh niên Bệnh viện luôn đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề)

Song song với việc tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình tuyên truyền, học tập, Đoàn  thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời những đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các nội dung học tập và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện đã hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai sâu rộng các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, các lực lượng vũ trang… do Trung ương Đoàn, Đoàn khối phát động. Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ngành Y tế, Ban chấp hành Đoàn thanh niên còn thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngày truyền thống ngành và đơn vị… 

Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, Đoàn thanh niên Bệnh viện cũng tích cực đổi mới nội dung phương thức giáo dục của Đoàn và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN. Bên cạnh hình thức tuyên truyền theo phong cách “truyền thống” như tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện, diễn đàn... Đoàn thanh niên Bệnh viện còn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống báo chí, bản tin, Website Bệnh viện nhằm mục đích tuyên truyền, định hướng, giáo dục trong ĐVTN.

IMG_4749.JPG

 (Tiếp nhận Chuyển giao kỹ thuật Sào bào thượng nhĩ, Vá nhĩ nội soi từ các Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương)

  Với những nỗ lực của Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong thời gian qua, ĐVTN Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn là lực lượng xung kích, là lá cờ đầu của ngành Y tế tỉnh. Bên cạnh việc khám và điều trị cho bệnh nhân, Đoàn thanh niên cũng nâng cao nhận thức cho ĐVTN về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học công nghệ và tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Thông qua Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới nâng cao chất lượng phục vụ sức khoẻ người dân trên địa bàn tỉnh như: Chuyên ngành Ngoại chấn thương tiếp nhận 12 kỹ thuật mới (bao gồm: phẫu thuật nội soi tán sỏi ngược dòng, phẫu thuật bảo tồn chấn thương tạng đặc, phẫu thuật vết thương ạch máu ngoại vi, phẫu thuật máu tụ trong não… ) chuyên ngành tim mạch tiếp nhận 6 gói kỹ thuật mới, (Cấp cứu tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh trong tim mạch, Các nguyên lý kỹ thuật ghi lưu và phân tích bản ghi Holter huyết áp, điện tim, cập nhật và điều trị các bệnh tim mạch, Siêu âm Doppler mạch máu ) chuyên ngành Ung bướu tiếp nhận 04 gói kỹ thuật mới (phẫu thuật điều trị ung thư, điều trị xạ trị ung thư bằng máy gia tốc, nội soi trong chẩn đoán ung thư, y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư). Chuyên ngành xét nghiệm cũng tiếp nhận được nhiều kỹ thuật mới (kỹ thuật Real time PCR, tế bào máu nâng cao…

1b.JPG

(Khám, cấp phát thuốc miễn phí tại Bắc Hà)

Đồng thời, ĐVTN cũng tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện các chương trình, khám, cấp phát thuốc miễn phí tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các huyện trên địa bàn tỉnh. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN tăng thêm nhiệt huyết, lý tưởng, hoài bão.

Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho ĐVTN về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn cơ sở luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 

 THANH HÀ