Hộp thư bạn đọc
Article Image

Đơn xin hiến tạng

Với mong muốn có thể giúp một phần nhỏ cho xã hội, đơn xin hiến tạng của chị Đỗ Thị Hương khi chẳng may qua đời như một quà tặng ý nghĩa cho cuộc sống