BVĐK tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Ngày 16/7/2017, BVĐK tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII  của Đảng tại Hội trường bệnh viện do đồng chí Đỗ Văn Lược, Báo cáo viên cấp Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn triển khai.

Tham dự Hội nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, cùng gần 700 cán bộ, viên chức, đảng viên thuộc Đảng bộ Bệnh viện.

Hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết chuyên đề bao gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Do-Van-Luoc.JPG

Đồng chí Đỗ Văn Lược, Phó Trưởng ban Tuyên giáoTỉnh ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết

Việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết giúp cán bộ, viên chức, đảng viên các chi bộ trong toàn bệnh viện nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Nghi-quyet-TW5.JPG

Các cán bộ, viên chức tham gia buổi học tập, quán triệt Nghị quyết

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó iám đốc Bệnh viện đề nghị các khoa phòng nghiêm túc trong việc triển khai, áp dụng vào thực tiễn công việc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết góp phần xây dựng bệnh viện ngày càng vững mạnh. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Uyên